διατυπώνω

Μεταφράσεις

διατυπώνω

word, express, formulate, outline, phrase (ðjati'pono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εκφράζω γραπτά ή προφορικά διατυπώνω την άποψή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close