διαυγής

Μεταφράσεις

διαυγής

(ðja'vʝis) αρσενικό-θηλυκό

διαυγές

clear, soberclair, sobre맑은ясенواضح (ðja'vʝes) ουδέτερο
επίθετο
καθαρός και φωτεινός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close