διαφαίνομαι

Μεταφράσεις

διαφαίνομαι

appear, reveal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close