διαφορίσιμος

Μεταφράσεις

διαφορίσιμος

differentiable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close