διαφορετικά

Μεταφράσεις

διαφορετικά

autrementotherwise (ðjaforeti'ka)
επίρρημα
1. με άλλο τρόπο αντιμετωπίζω κτ διαφορετικά
2. αλλιώς Πρέπει να τελειώσω, διαφορετικά δεν μπορώ να έρθω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close