διαφοροποίηση

Μεταφράσεις

διαφοροποίηση

differentiation, diversificationzróżnicowanie (ðjaforo'piisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η εμφανής διαφορά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close