διαφοροποιούμαι

Μεταφράσεις

διαφοροποιούμαι

(ðjaforopi'ume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ξεχωρίζω, κάνω κτ διαφορετικά διαφοροποιούμαι από τους άλλους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close