διαφοροποιώ

Μεταφράσεις

διαφοροποιώ

differentiatedifférencier (ðjaforopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διαχωρίζω Τι μας διαφοροποιεί από τους άλλους;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close