διαφυγή

Μεταφράσεις

διαφυγή

escape, evasion, leakage

διαφυγή

escapade, évasion, fuite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close