διαφυλάγω

Μεταφράσεις

διαφυλάγω

preserve
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close