διαφύλαξη

Μεταφράσεις

διαφύλαξη

preservation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close