διαχειρίζομαι

Μεταφράσεις

διαχειρίζομαι

(ðjaçi'rizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
φροντίζω και οργανώνω διαχειρίζομαι περιουσίακατάστημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close