διαύγεια

Μεταφράσεις

διαύγεια

clarityKlarheitklarhedclarté선명도chiarezzaclaridadבהירותjasnostclarezaالوضوح ('ðjavʝia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η καθαρότητα, η διαφάνεια η διαύγεια της ατμόσφαιραςτου νερού
2. συναίσθηση η πνευματική διαύγεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close