διγλωσσία

Μεταφράσεις

διγλωσσία

bilingualism, diglossia

διγλωσσία

bilinguisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close