διδακτορικό

Μεταφράσεις

διδακτορικό

Ph.d. (ðiðaktori'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
δίπλωμα μετά από υποστήριξη επιστημονικής διατριβής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close