διείσδυση

Μεταφράσεις

διείσδυση

infiltration, penetration

διείσδυση

infiltration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close