διεγείρομαι

Μεταφράσεις

διεγείρομαι

(ðʝe'ʝirome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close