διεκπεραίωση

Μεταφράσεις

διεκπεραίωση

transaction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close