διενέργεια

Μεταφράσεις

διενέργεια

accomplishment, proceeding
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close