διεξοδικός

Μεταφράσεις

διεξοδικός

detailed, extensive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close