διεπαφή

Μεταφράσεις

διεπαφή

interface

διεπαφή

interface
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close