διεπιφάνεια

Μεταφράσεις

διεπιφάνεια

interface

διεπιφάνεια

interface
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close