διεργασία

Μεταφράσεις

διεργασία

processo

διεργασία

examination
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close