διερευνώ

Μεταφράσεις

διερευνώ

zkoumat

διερευνώ

scanne

διερευνώ

absuchen

διερευνώ

scan

διερευνώ

explorar

διερευνώ

tutkia

διερευνώ

scruter

διερευνώ

skenirati

διερευνώ

scrutare

διερευνώ

細かく調べる

διερευνώ

자세히 살피다

διερευνώ

afspeuren

διερευνώ

skanne

διερευνώ

skanować

διερευνώ

digitalizar, escanear

διερευνώ

изучать

διερευνώ

skanna

διερευνώ

ตรวจรายละเอียด

διερευνώ

taramak

διερευνώ

xem kỹ

διερευνώ

扫描
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close