διευθέτηση

Μεταφράσεις

διευθέτηση

arrangement, configuration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close