διευθετώ

Μεταφράσεις

διευθετώ

resolve, settle

διευθετώ

يَحِلُّ

διευθετώ

urovnat

διευθετώ

ordne

διευθετώ

regeln

διευθετώ

arreglar

διευθετώ

hoitaa kuntoon

διευθετώ

régler

διευθετώ

izgladiti

διευθετώ

risolvere

διευθετώ

解決する

διευθετώ

정하다

διευθετώ

oplossen

διευθετώ

legge til rette

διευθετώ

osiąść

διευθετώ

resolver

διευθετώ

klara upp

διευθετώ

แก้ปัญหา

διευθετώ

yoluna koymak

διευθετώ

giải quyết

διευθετώ

解决
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close