διευθύνων σύμβουλος

Μεταφράσεις

διευθύνων σύμβουλος

generální ředitel

διευθύνων σύμβουλος

administrerende direktør

διευθύνων σύμβουλος

Geschäftsführer

διευθύνων σύμβουλος

managing director, president

διευθύνων σύμβουλος

director ejecutivo

διευθύνων σύμβουλος

toimitusjohtaja

διευθύνων σύμβουλος

directeur général

διευθύνων σύμβουλος

generalni direktor

διευθύνων σύμβουλος

amministratore delegato

διευθύνων σύμβουλος

社長

διευθύνων σύμβουλος

전무이사

διευθύνων σύμβουλος

directeur

διευθύνων σύμβουλος

administrerende direktør

διευθύνων σύμβουλος

dyrektor naczelny

διευθύνων σύμβουλος

administrador delegado, diretor presidente

διευθύνων σύμβουλος

управляющий директор

διευθύνων σύμβουλος

verkställande direktör

διευθύνων σύμβουλος

กรรมการผู้จัดการ

διευθύνων σύμβουλος

genel müdür

διευθύνων σύμβουλος

giám đốc điều hành

διευθύνων σύμβουλος

总裁
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close