διευκρίνιση

Μεταφράσεις

διευκρίνιση

clarificationexplicitation澄清chiarimentoafklaringتوضيح澄清명확한הבהרהesclarecimento明確化wyjaśnienieförtydligandeуточнениеselvennys (ðief'krinisi)
ουσιαστικό θηλυκό
σαφήνεια κάνω μία διευκρίνιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close