διευρύνω

Μεταφράσεις

διευρύνω

widen, expand

διευρύνω

élargir
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close