διηγούμαι

Μεταφράσεις

διηγούμαι

recount, relate, tellразказвам (ðii'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
λέω μια ιστορία, κτ που συνέβη διηγούμαι μια περιπέτεια διηγούμαι ιστορίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close