διηθώ

Μεταφράσεις

διηθώ

filter, strain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close