δικαιολογημένα

Μεταφράσεις

δικαιολογημένα

justifiably

δικαιολογημένα

de façon justifiée, justement, justifiablement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close