δικαιολογούμαι

Μεταφράσεις

δικαιολογούμαι

(ðiceolo'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξηγούμαι Δικαιολογούνται τόσα έξοδα;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close