δικαστήριο

Μεταφράσεις

δικαστήριο

tribunal, courtribunalcourt, tribunalمَحْكَمَةsoud, tribunálret, tribunalGerichtjuzgado, tribunaloikeus, tuomioistuinsudtribunale法廷, 裁定委員会법원, 법정rechtbank, tribunaaldomstol, tribunalsąd, trybunałсудdomstol, tribunalศาล, ศาลยุติธรรมmahkemetòa, tòa án法院, 特别法庭Съд法院 (ðika'stirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. οι αντιπρόσωποι του δικαίου η απόφαση του δικαστηρίου
2. το κτίριο όπου απονέμεται δικαιοσύνη
μηνύω κπ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close