δικοτυλήδονος

Μεταφράσεις

δικοτυλήδονος

dicotyledon

δικοτυλήδονος

dicotylédone
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close