δικτατορία

Μεταφράσεις

δικτατορία

dictatorshipdictaturedittaturaдиктатураdictaduradiktaturديكتاتورية독재диктатураDiktaturdiktaturdiktaturaditaduradictatuur (ðiktato'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
απολυταρχικό καθεστώς συνήθως στρατιωτικών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close