δικτατορικός

Μεταφράσεις

δικτατορικός

dictatorial

δικτατορικός

dictatorial
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close