δικτυωτό

Μεταφράσεις

δικτυωτό

lattice, trellis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close