δικός σου

Μεταφράσεις

δικός σου

váš

δικός σου

din

δικός σου

Ihr, Ihrer

δικός σου

your, yours

δικός σου

su, suyo, tu, tuyo

δικός σου

sinun

δικός σου

le tien, ton

δικός σου

tvoj, vaš

δικός σου

il tuo, tuo

δικός σου

あなたの, あなたのもの

δικός σου

당신의, 당신의 것

δικός σου

jouw, van jou

δικός σου

din

δικός σου

twój

δικός σου

seu, seus

δικός σου

ваш

δικός σου

din

δικός σου

ของคุณ, ของคุณ ของท่าน

δικός σου

sizin, sizinki

δικός σου

cái của bạn, của bạn

δικός σου

您的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close