διμερής

Μεταφράσεις

διμερής

bilateral
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close