διοίκηση

Μεταφράσεις

διοίκηση

administration, managementadministration, gestionإِدَارَةadministrativa, vedeníadministration, ledelseGeschäftsleitung, Verwaltungadministración, gestiónhallinto, johtoadministracija, upravljanjeamministrazione, direzione管理, 経営陣관리administratie, managementadministrasjon, ledelseadministracja, zarządzanieadministração, gerenciamento, gestãoуправлениеadministration, ledningการบริหาร, คณะผู้บริหารyönetimban quản lý, sự quản lý管理, 行政Администрация (ði'icisi)
ουσιαστικό θηλυκό
συντονισμός επιχείρησης ή άλλου οργανισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close