διοικητής

Μεταφράσεις

διοικητής

(ðiici'tis) αρσενικό

διοικήτρια

director, commandantadministrateur (ðii'citria) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που διοικεί ο διοικητής αστυνομίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close