διοικητικό συμβούλιο

Μεταφράσεις

διοικητικό συμβούλιο

لـَجْنَة

διοικητικό συμβούλιο

představenstvo

διοικητικό συμβούλιο

bestyrelse

διοικητικό συμβούλιο

Vorstand

διοικητικό συμβούλιο

board

διοικητικό συμβούλιο

junta

διοικητικό συμβούλιο

johtokunta

διοικητικό συμβούλιο

conseil d’administration

διοικητικό συμβούλιο

odbor

διοικητικό συμβούλιο

consiglio

διοικητικό συμβούλιο

役員会

διοικητικό συμβούλιο

위원회

διοικητικό συμβούλιο

bestuur

διοικητικό συμβούλιο

styre

διοικητικό συμβούλιο

zarząd

διοικητικό συμβούλιο

comissão de diretores, conselho de administração

διοικητικό συμβούλιο

правление

διοικητικό συμβούλιο

styrelse

διοικητικό συμβούλιο

คณะกรรมการ

διοικητικό συμβούλιο

kurul

διοικητικό συμβούλιο

ban

διοικητικό συμβούλιο

董事会
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close