διοικούμαι

Μεταφράσεις

διοικούμαι

(ðii'kume)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close