διοξείδιο του άνθρακα

Μεταφράσεις

διοξείδιο του άνθρακα

carbon dioxide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close