διορίζομαι

Μεταφράσεις

διορίζομαι

invest (ðio'rizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close