διορατικότητα

Μεταφράσεις

διορατικότητα

acumen, insight, perspicacity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close