διοργάνωση

Μεταφράσεις

διοργάνωση

organisatie组织organisationorganizace組織организацияорганизацияorganizaçãoOrganisationorganizaciónorganizzazione組織organisationorganisation조직 (ðior'ɣanosi)
ουσιαστικό θηλυκό
οργάνωση εκδήλωσης η διοργάνωση μιας γιορτής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close