διοργανώνω

Μεταφράσεις

διοργανώνω

(ðiorɣa'nono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
οργανώνω εκδήλωση διοργανώνω γιορτή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close