διορθωτικός

Μεταφράσεις

διορθωτικός

corrective
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close